توالت ایرانی گلسار فارس

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت ایرانی گلسار فارس را با قیمت 21 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت ایرانی گلسار فارس - مارانتا ریملس

توالت ایرانی درجه1 مدل مارانتا ریملس
4,910,000 ریال
3,878,900 ریال

طول : 57.5 سانتیمتر / عرض : 49 سانتیمتر / ارتفاع : 19 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - پارمیس طبی ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل پارمیس طبی ریم بسته
4,770,000 ریال
3,768,300 ریال

طول : 59 سانتیمتر. / عرض : 47.5 سانتیمتر. / ارتفاع : 23 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - لوسیا ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل لوسیا ریم بسته
4,630,000 ریال
3,657,700 ریال

طول : 57.5 سانتیمتر / عرض : 49.5 سانتیمتر / ارتفاع : 24.5 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - آستر ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل آستر ریم بسته
4,480,000 ریال
3,539,200 ریال

طول : 60 سانتیمتر. / عرض : 51 سانتیمتر. / ارتفاع : 24 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - یاس ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل یاس ریم بسته
4,340,000 ریال
3,428,600 ریال

طول : 56 سانتیمتر / عرض : 44.5 سانتیمتر / ارتفاع : 21 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - مارانتا ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل مارانتا ریم بسته
4,340,000 ریال
3,428,600 ریال

طول : 57 سانتیمتر. / عرض : 49 سانتیمتر. / ارتفاع : 19 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - پارمیس 21 ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل پارمیس 21 ریم بسته
4,200,000 ریال
3,318,000 ریال

طول : 56 سانتیمتر / عرض : 42.5 سانتیمتر / ارتفاع : 21.5 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - آکوا ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل آکوا ریم بسته
3,930,000 ریال
3,104,700 ریال

طول : 55 سانتیمتر. / عرض : 44.5 سانتیمتر. / ارتفاع : 21.5 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - گلایل ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل گلایل ریم بسته
3,930,000 ریال
3,104,700 ریال

طول : 56.5 سانتیمتر / عرض : 46.5 سانتیمتر / ارتفاع : 20 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - پارمیس 18 ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل پارمیس 18 ریم بسته
3,930,000 ریال
3,104,700 ریال

طول : 56.5 سانتیمتر. / عرض : 42.5 سانتیمتر. / ارتفاع : 18 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - نیلوفر 26 ریم باز

توالت ایرانی درجه1 مدل نیلوفر 26 ریم باز
3,650,000 ریال
2,883,500 ریال

طول : 54.5 سانتیمتر / عرض : 46.5 سانتیمتر / ارتفاع : 25 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس - نیلوفر 18 ریم باز

توالت ایرانی درجه1 مدل نیلوفر 18 ریم باز
3,230,000 ریال
2,551,700 ریال

طول : 52 سانتیمتر. / عرض : 42 سانتیمتر. / ارتفاع : 19.5 سانتیمتر

توالت ایرانی گلسار فارس