توالت فرنگی آرمیتاژ - الگانت

توالت فرنگی درجه1 مدل الگانت

16,127,000 ریال
13,452,000 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 375 میلیمتر / ارتفاع : 690 میلیمتر / اندازه آکس : 205 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آنتیک

توالت فرنگی درجه1 مدل آنتیک

16,165,000 ریال
13,559,600 ریال

طول : 655 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 685 میلیمتر / اندازه آکس : 185 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - رز

توالت فرنگی درجه1 مدل رز

15,460,000 ریال
12,918,400 ریال

طول : 665 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 690 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ یا توربوجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آرین

توالت فرنگی درجه1 مدل آرین

15,452,000 ریال
12,912,000 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 675 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آیدا

توالت فرنگی درجه1 مدل آیدا

15,395,000 ریال
12,866,400 ریال

طول : 695 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 675 میلیمتر / اندازه آکس : 240 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ یا توربوجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آرمیتاژ توربو

توالت فرنگی درجه1 مدل آرمیتاژ توربو

15,106,000 ریال
12,635,200 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 395 میلیمتر / ارتفاع : 635 میلیمتر / اندازه آکس : 260 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ یا توربوجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - والهنگ آنتیک

توالت فرنگی درجه1 مدل والهنگ آنتیک

14,552,000 ریال
12,269,200 ریال

توالت فرنگی آرمیتاژ - والهنگ آرمیتاژ

توالت فرنگی درجه1 مدل والهنگ آرمیتاژ

13,839,000 ریال
11,621,600 ریال

توالت فرنگی آرمیتاژ - آرالیا

توالت فرنگی درجه1 مدل آرالیا

13,807,000 ریال
11,621,800 ریال

طول : 620 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 650 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آوا

توالت فرنگی درجه1 مدل آوا

12,883,000 ریال
10,844,000 ریال

طول : 610 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 595 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آدنا

توالت فرنگی درجه1 مدل آدنا

12,753,000 ریال
10,740,000 ریال

طول : 650 میلیمتر / عرض : 380 میلیمتر / ارتفاع : 480 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : گردابی / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - نسترن

توالت فرنگی درجه1 مدل نسترن

12,646,000 ریال
10,654,400 ریال

طول : 610 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 570 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آریا

توالت فرنگی درجه1 مدل آریا

11,997,000 ریال
10,068,400 ریال

طول : 590 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 545 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : گردابی / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آمیتیس

توالت فرنگی درجه1 مدل آمیتیس

11,997,000 ریال
10,068,400 ریال

طول : 600 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 545 میلیمتر / اندازه آکس : 215 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : گردابی / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ

چینی آلات آرمیتاژ

فروش اینترنتی توالت فرنگی آرمیتاژ

خرید اینترنتی توالت فرنگی آرمیتاژ

بهترین برند توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی