توالت فرنگی آرمیتاژ

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت فرنگی آرمیتاژ را با قیمت 20 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی آرمیتاژ - آرین

توالت فرنگی درجه1 مدل آرین
22,623,000 ریال
18,648,800 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 675 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - الگانت

توالت فرنگی درجه1 مدل الگانت
21,812,000 ریال
18,000,000 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 375 میلیمتر / ارتفاع : 690 میلیمتر / اندازه آکس : 205 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آنتیک

توالت فرنگی درجه1 مدل آنتیک
21,881,000 ریال
18,132,400 ریال

طول : 655 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 685 میلیمتر / اندازه آکس : 185 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - رز

توالت فرنگی درجه1 مدل رز
21,452,000 ریال
17,712,000 ریال

طول : 665 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 690 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ یا توربوجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آرمیتاژ توربو

توالت فرنگی درجه1 مدل آرمیتاژ توربو
20,357,000 ریال
16,836,000 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 395 میلیمتر / ارتفاع : 635 میلیمتر / اندازه آکس : 260 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ یا توربوجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - والهنگ آنتیک

توالت فرنگی درجه1 مدل والهنگ آنتیک
19,728,000 ریال
16,410,000 ریال

توالت فرنگی آرمیتاژ - والهنگ آرمیتاژ

توالت فرنگی درجه1 مدل والهنگ آرمیتاژ
19,287,000 ریال
15,980,000 ریال

توالت فرنگی آرمیتاژ - آرالیا

توالت فرنگی درجه1 مدل آرالیا
17,868,000 ریال
14,870,600 ریال

طول : 620 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 650 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - نسترن

توالت فرنگی درجه1 مدل نسترن
16,790,000 ریال
13,969,600 ریال

طول : 610 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 570 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ - آوا

توالت فرنگی درجه1 مدل آوا
16,788,000 ریال
13,968,000 ریال

طول : 610 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 595 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ

چینی آلات آرمیتاژ

فروش اینترنتی توالت فرنگی آرمیتاژ

خرید اینترنتی توالت فرنگی آرمیتاژ

بهترین برند توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی