توالت فرنگی مروارید

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت فرنگی مروارید را با قیمت 13 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی مروارید - سانتا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل سانتا بیده سردوگرم
42,600,000 ریال
37,062,000 ریال

طول : 0 میلیمتر / عرض : 0 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 0 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / اندازه دهانه خروجی : 10 سانتیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون / سیستم فلاش : دو زمانه / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - کاتیا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل کاتیا بیده سردوگرم
38,650,000 ریال
33,625,500 ریال

طول : 710 میلیمتر. / عرض : 377 میلیمتر. / ارتفاع : 702 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 394 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 266 × 333 میلیمتر. / اندازه آکس : 253 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 8 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : سوپرجت - آبشاری. / نوع بیده : بیده سرد و گرم. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 47.6 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - مگا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل مگا بیده سردوگرم
38,650,000 ریال
33,625,500 ریال

طول : 692 میلیمتر / عرض : 375 میلیمتر / ارتفاع : 701 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 394 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 271 × 340 میلیمتر / اندازه آکس : 245 میلیمتر / اندازه دهانه خروجی : 10 سانتیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون / نوع بیده : بیده سرد و گرم / سیستم فلاش : دو زمانه / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - کرون بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل کرون بیده سردوگرم
38,490,000 ریال
33,486,300 ریال

طول : 702 میلیمتر. / عرض : 375 میلیمتر. / ارتفاع : 686 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 405 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 240 × 341 میلیمتر. / اندازه آکس : 250 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : پنتاجت یا پنج شوتینگ. / نوع بیده : بیده سرد و گرم. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 46.7 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - رومینا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل رومینا بیده سردوگرم
37,240,000 ریال
32,398,800 ریال

طول : 691 میلیمتر / عرض : 362 میلیمتر / ارتفاع : 700 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 363 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 263 × 375 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ / نوع بیده : بیده سرد و گرم / سیستم فلاش : دو زمانه / وزن فرنگی : 40.5 کیلوگرم / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - والنتینا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل والنتینا بیده سردوگرم
36,220,000 ریال
31,511,400 ریال

طول : 664 میلیمتر. / عرض : 380 میلیمتر. / ارتفاع : 675 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 383 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 270 × 332 میلیمتر. / اندازه آکس : 271 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 8 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : سوپرجت - آبشاری. / نوع بیده : بیده سرد و گرم. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 38.8 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - سانتا

توالت فرنگی درجه یک مدل سانتا
35,500,000 ریال
30,885,000 ریال

طول : 0 میلیمتر / عرض : 0 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 0 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / اندازه دهانه خروجی : 10 سانتیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون / سیستم فلاش : دو زمانه / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - والهنگ مگا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ مگا بیده سردوگرم
35,270,000 ریال
30,684,900 ریال

طول : 565 میلیمتر. / عرض : 375 میلیمتر. / ارتفاع : 368 میلیمتر. / اندازه آکس : 230 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / نوع بیده : بیده سرد و گرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه

توالت فرنگی مروارید - والهنگ کاتیا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ کاتیا بیده سردوگرم
35,270,000 ریال
30,684,900 ریال

طول : 555 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 395 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / نوع بیده : بیده سرد و گرم / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - تانیا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل تانیا بیده سردوگرم
34,190,000 ریال
29,745,300 ریال

طول : 661 میلیمتر. / عرض : 372 میلیمتر. / ارتفاع : 694 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 374 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 273 × 360 میلیمتر. / اندازه آکس : 255 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / نوع بیده : بیده سرد و گرم. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 34.6 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - کاتیا

توالت فرنگی درجه یک مدل کاتیا
31,550,000 ریال
27,448,500 ریال

طول : 710 میلیمتر / عرض : 377 میلیمتر / ارتفاع : 702 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 394 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 266 × 333 میلیمتر / اندازه آکس : 253 میلیمتر / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر / مکانیزم تخلیه : سوپرجت - آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / وزن فرنگی : 47.6 کیلوگرم / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - مگا

توالت فرنگی درجه یک مدل مگا
31,550,000 ریال
27,448,500 ریال

طول : 692 میلیمتر. / عرض : 375 میلیمتر. / ارتفاع : 701 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 394 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 271 × 340 میلیمتر. / اندازه آکس : 245 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 10 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون. / سیستم فلاش : دو زمانه. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - کرون

توالت فرنگی درجه یک مدل کرون
31,390,000 ریال
27,309,300 ریال

طول : 702 میلیمتر / عرض : 375 میلیمتر / ارتفاع : 686 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 405 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 240 × 341 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر / مکانیزم تخلیه : پنتاجت یا پنج شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / وزن فرنگی : 46.7 کیلوگرم / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - ولگا

توالت فرنگی درجه یک مدل ولگا
30,760,000 ریال
26,761,200 ریال

طول : 677 میلیمتر. / عرض : 361 میلیمتر. / ارتفاع : 686 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 395 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 258 × 340 میلیمتر. / اندازه آکس : 240 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 40.8 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - پارمیدا

توالت فرنگی درجه یک مدل پارمیدا
30,610,000 ریال
26,630,700 ریال

طول : 712 میلیمتر / عرض : 403 میلیمتر / ارتفاع : 708 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 394 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 275 × 353 میلیمتر / اندازه آکس : 310 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی مروارید - رومینا

توالت فرنگی درجه یک مدل رومینا
30,140,000 ریال
26,221,800 ریال

طول : 691 میلیمتر. / عرض : 362 میلیمتر. / ارتفاع : 700 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 363 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 263 × 375 میلیمتر. / اندازه آکس : 250 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 40.5 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - دیاموند

توالت فرنگی درجه یک مدل دیاموند
30,140,000 ریال
26,221,800 ریال

طول : 655 میلیمتر / عرض : 345 میلیمتر / ارتفاع : 704 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 381 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 254 × 350 میلیمتر / اندازه دهانه خروجی : 8 سانتیمتر / اندازه آکس : 155 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سوپرجت - آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - والنتینا

توالت فرنگی درجه یک مدل والنتینا
29,120,000 ریال
25,334,400 ریال

طول : 664 میلیمتر. / عرض : 380 میلیمتر. / ارتفاع : 675 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 383 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 270 × 332 میلیمتر. / اندازه آکس : 271 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 38.8 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - یاریس

توالت فرنگی درجه یک مدل یاریس
28,840,000 ریال
25,090,800 ریال

طول : 670 میلیمتر / عرض : 350 میلیمتر / ارتفاع : 660 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 386 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 251 × 316 میلیمتر / اندازه آکس : 213 میلیمتر / دهانه خروجی : 8 سانتیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون / سیستم فلاش : دو زمانه / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - والهنگ کاتیا

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ کاتیا
28,170,000 ریال
24,507,900 ریال

طول : 555 میلیمتر. / عرض : 390 میلیمتر. / ارتفاع : 395 میلیمتر. / اندازه آکس : 180 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - والهنگ مگا

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ مگا
28,170,000 ریال
24,507,900 ریال

طول : 565 میلیمتر / عرض : 375 میلیمتر / ارتفاع : 368 میلیمتر / اندازه آکس : 230 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / گارانتی : 6 ماه بدنه

توالت فرنگی مروارید - تانیا

توالت فرنگی درجه یک مدل تانیا
27,090,000 ریال
23,568,300 ریال

طول : 661 میلیمتر. / عرض : 372 میلیمتر. / ارتفاع : 694 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 374 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 273 × 360 میلیمتر. / اندازه آکس : 255 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 34.6 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - والهنگ سیلویا

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ سیلویا
26,810,000 ریال
23,324,700 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 380 میلیمتر / ارتفاع : 387 میلیمتر / اندازه آکس : 180-230 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / گارانتی : 6 ماه بدنه

توالت فرنگی مروارید - ویستا

توالت فرنگی درجه یک مدل ویستا
24,630,000 ریال
21,428,100 ریال

طول : 640 میلیمتر. / عرض : 370 میلیمتر. / ارتفاع : 691 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 377 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 269 × 350 میلیمتر. / اندازه آکس : 230 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : واترجت یا تک شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 32.3 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - ورونا

توالت فرنگی درجه یک مدل ورونا
24,380,000 ریال
21,210,600 ریال

طول : 614 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 696 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 385 میلیمتر / ابعاد دهانه نشیمن : 272 × 337 میلیمتر / اندازه آکس : 224 میلیمتر / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / وزن فرنگی : 33.8 کیلوگرم / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید - الگانت

توالت فرنگی درجه یک مدل الگانت
23,490,000 ریال
20,436,300 ریال

طول : 690 میلیمتر. / عرض : 425 میلیمتر. / ارتفاع : 627 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 403 میلیمتر. / ابعاد دهانه نشیمن : 278 × 352 میلیمتر. / اندازه آکس : 260 میلیمتر. / اندازه دهانه خروجی : 6 سانتیمتر. / مکانیزم تخلیه : واترجت یا تک شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه . / وزن فرنگی : 39.3 کیلوگرم. / گارانتی : 6 ماه بدنه و مکانیزم

توالت فرنگی مروارید

چینی آلات مروارید

فروش اینترنتی توالت فرنگی مروارید

خرید اینترنتی توالت فرنگی مروارید

بهترین برند توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی