توالت فرنگی پارس سرام

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت فرنگی پارس سرام را با قیمت 17 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی پارس سرام - ویداس

توالت فرنگی درجه دو مدل ویداس
24,350,000 ریال
20,210,500 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 720 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - شایا

توالت فرنگی درجه دو مدل شایا
23,320,000 ریال
19,355,600 ریال

طول : 650 میلیمتر. / عرض : 360 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر. / اندازه آکس : 220 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / سیستم فلاش : دو زمانه. / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - تونی

توالت فرنگی درجه دو مدل تونی
23,080,000 ریال
19,156,400 ریال

طول : 650 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - توکا

توالت فرنگی درجه دو مدل توکا
22,060,000 ریال
18,309,800 ریال

طول : 660 میلیمتر. / عرض : 330 میلیمتر. / ارتفاع : 670 میلیمتر. / اندازه آکس : 300 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : سوپرجت. / سیستم فلاش : دو زمانه. / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - رونیکا

توالت فرنگی درجه دو مدل رونیکا
20,650,000 ریال
17,139,500 ریال

طول : 720 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 720 میلیمتر / اندازه آکس : 210 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - تانیا

توالت فرنگی درجه دو مدل تانیا
18,450,000 ریال
15,313,500 ریال

طول : 0 میلیمتر. / عرض : 0 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر. / اندازه آکس : 200 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه. / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ریما

توالت فرنگی درجه دو مدل ریما
18,420,000 ریال
15,288,600 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 150 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - شارلوت

توالت فرنگی درجه دو مدل شارلوت
18,200,000 ریال
15,106,000 ریال

طول : 660 میلیمتر. / عرض : 340 میلیمتر. / ارتفاع : 640 میلیمتر. / اندازه آکس : 240 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه. / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - دیبا

توالت فرنگی درجه دو مدل دیبا
16,370,000 ریال
13,587,100 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 640 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - کارن

توالت فرنگی درجه دو مدل کارن
0 ریال
0 ریال

طول : 640 میلیمتر. / عرض : 360 میلیمتر. / ارتفاع : 680 میلیمتر. / اندازه آکس : 250 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه. / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ارکید

توالت فرنگی درجه دو مدل ارکید
0 ریال
0 ریال

طول : 580 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 500 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : ریزشی / سیستم فلاش : تک زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام

چینی آلات پارس سرام

فروش اینترنتی توالت فرنگی پارس سرام

خرید اینترنتی توالت فرنگی پارس سرام

بهترین برند توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی