توالت فرنگی پارس سرام

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت فرنگی پارس سرام را با قیمت 17 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی پارس سرام - ویداس

توالت فرنگی درجه دو مدل ویداس
34,850,000 ریال
28,925,500 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 720 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - رونیکا

توالت فرنگی درجه دو مدل رونیکا
28,000,000 ریال
23,240,000 ریال

طول : 720 میلیمتر. / عرض : 370 میلیمتر. / ارتفاع : 720 میلیمتر. / اندازه آکس : 210 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / سیستم فلاش : دو زمانه. / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - شایا

توالت فرنگی درجه دو مدل شایا
28,000,000 ریال
23,240,000 ریال

طول : 650 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ریما

توالت فرنگی درجه دو مدل ریما
26,000,000 ریال
21,580,000 ریال

طول : 630 میلیمتر. / عرض : 370 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر. / اندازه آکس : 150 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / سیستم فلاش : دو زمانه. / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - شارلوت

توالت فرنگی درجه دو مدل شارلوت
25,320,000 ریال
21,015,600 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 340 میلیمتر / ارتفاع : 640 میلیمتر / اندازه آکس : 240 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - دیبا

توالت فرنگی درجه دو مدل دیبا
22,130,000 ریال
18,367,900 ریال

طول : 630 میلیمتر. / عرض : 410 میلیمتر. / ارتفاع : 640 میلیمتر. / اندازه آکس : 200 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ. / سیستم فلاش : دو زمانه. / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام

چینی آلات پارس سرام

فروش اینترنتی توالت فرنگی پارس سرام

خرید اینترنتی توالت فرنگی پارس سرام

بهترین برند توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی