توالت فرنگی چینی کرد

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت فرنگی چینی کرد را با قیمت 23 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی چینی کرد - آویسا

توالت فرنگی درجه یک مدل آویسا
40,749,000 ریال
31,376,730 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 398 میلیمتر / ارتفاع : 768 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 0 میلیمتر / آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ / سیستم فلاش : دوزمانه / حجم مصرفی آب : 7 لیتر در هر تخلیه / سرعت تخلیه : 7.1 ثانیه / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - آوینا

توالت فرنگی درجه یک مدل آوینا
40,749,000 ریال
31,376,730 ریال

طول : 690 میلیمتر. / عرض : 400 میلیمتر. / ارتفاع : 758 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 0 میلیمتر. / آکس : 220 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دوزمانه. / حجم مصرفی آب : 7 لیتر در هر تخلیه. / سرعت تخلیه : 7.1 ثانیه. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - فلوریا

توالت فرنگی درجه یک مدل فلوریا
40,012,000 ریال
30,809,240 ریال

طول : 692 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 786 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 0 میلیمتر / آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ / سیستم فلاش : دوزمانه / حجم مصرفی آب : 7 لیتر در هر تخلیه / سرعت تخلیه : 7.1 ثانیه / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - والریا بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل والریا بیده سردوگرم
39,142,000 ریال
30,139,340 ریال

طول : 740 میلیمتر. / عرض : 390 میلیمتر. / ارتفاع : 750 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 415 میلیمتر. / آکس : 220 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / نوع بیده : سرد و گرم. / سیستم فلاش : دوزمانه. / حجم مصرفی آب : 7 لیتر در هر تخلیه. / سرعت تخلیه : 6.2 ثانیه. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - آرتا

توالت فرنگی درجه یک مدل آرتا
36,657,000 ریال
28,225,890 ریال

طول : 650 میلیمتر / عرض : 365 میلیمتر / ارتفاع : 740 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 0 میلیمتر / آکس : 210 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دوزمانه / حجم مصرفی آب : 7 لیتر در هر تخلیه / سرعت تخلیه : 7.1 ثانیه / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - ویکتوریا

توالت فرنگی درجه یک مدل ویکتوریا
35,299,000 ریال
27,180,230 ریال

طول : 685 میلیمتر. / عرض : 400 میلیمتر. / ارتفاع : 695 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 395 میلیمتر. / آکس : 220 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دوزمانه. / حجم مصرفی آب : 9 لیتر در هر تخلیه. / سرعت تخلیه : 7.4 ثانیه. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - آنتوریوم

توالت فرنگی درجه یک مدل آنتوریوم
34,156,000 ریال
26,300,120 ریال

طول : 680 میلیمتر / عرض : 380 میلیمتر / ارتفاع : 735 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 0 میلیمتر / آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دوزمانه / حجم مصرفی آب : 7 لیتر در هر تخلیه / سرعت تخلیه : 7.1 ثانیه / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - والریا

توالت فرنگی درجه یک مدل والریا
32,517,000 ریال
25,038,090 ریال

طول : 740 میلیمتر. / عرض : 390 میلیمتر. / ارتفاع : 750 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 415 میلیمتر. / آکس : 220 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / سیستم فلاش : دوزمانه. / حجم مصرفی آب : 7 لیتر در هر تخلیه. / سرعت تخلیه : 6.2 ثانیه. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - والهنگ کانسپت

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ کانسپت
31,111,000 ریال
23,955,470 ریال

طول : 555 میلیمتر / عرض : 355 میلیمتر / ارتفاع : 360 میلیمتر / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - والهنگ آرتا

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ آرتا
30,918,000 ریال
23,806,860 ریال

طول : 555 میلیمتر. / عرض : 340 میلیمتر. / ارتفاع : 330 میلیمتر. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - والهنگ دافنه

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ دافنه
29,466,000 ریال
22,688,820 ریال

طول : 535 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 320 میلیمتر / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - آدنیس

توالت فرنگی درجه یک مدل آدنیس
28,064,000 ریال
21,609,280 ریال

طول : 645 میلیمتر. / عرض : 370 میلیمتر. / ارتفاع : 715 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 385 میلیمتر. / آکس : 220 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دوزمانه. / حجم مصرفی آب : 6 لیتر در هر تخلیه. / سرعت تخلیه : 6.6 ثانیه. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - هلنا

توالت فرنگی درجه یک مدل هلنا
25,375,000 ریال
19,538,750 ریال

طول : 625 میلیمتر / عرض : 375 میلیمتر / ارتفاع : 668 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : 400 میلیمتر / آکس : 120 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دوزمانه / حجم مصرفی آب : 7 لیتر در هر تخلیه / سرعت تخلیه : 6.3 ثانیه / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - طاووس بیده سردوگرم

توالت فرنگی درجه یک مدل طاووس بیده سردوگرم
39,684,000 ریال
30,556,680 ریال

طول : 735 میلیمتر. / عرض : 390 میلیمتر. / ارتفاع : 753 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : - میلیمتر. / آکس : 295 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / نوع بیده : سرد و گرم. / سیستم فلاش : دوزمانه. / حجم مصرفی آب : - لیتر در هر تخلیه. / سرعت تخلیه : - ثانیه. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - طاووس

توالت فرنگی درجه یک مدل طاووس
31,571,000 ریال
24,309,670 ریال

طول : 735 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 753 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : - میلیمتر / آکس : 295 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دوزمانه / حجم مصرفی آب : - لیتر در هر تخلیه / سرعت تخلیه : - ثانیه / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - لوییزا بیده سرد

توالت فرنگی درجه یک مدل لوییزا بیده سرد
28,094,000 ریال
21,632,380 ریال

طول : 655 میلیمتر. / عرض : 360 میلیمتر. / ارتفاع : 690 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : - میلیمتر. / آکس : 200 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری. / نوع بیده : سرد. / سیستم فلاش : دوزمانه. / حجم مصرفی آب : - لیتر در هر تخلیه. / سرعت تخلیه : - ثانیه. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - لوییزا

توالت فرنگی درجه یک مدل لوییزا
27,310,000 ریال
21,028,700 ریال

طول : 655 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 690 میلیمتر / ارتفاع کف تا نشیمن : - میلیمتر / آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دوزمانه / حجم مصرفی آب : - لیتر در هر تخلیه / سرعت تخلیه : - ثانیه / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد - دافنه

توالت فرنگی درجه یک مدل دافنه
24,980,000 ریال
19,234,600 ریال

طول : 670 میلیمتر. / عرض : 385 میلیمتر. / ارتفاع : 715 میلیمتر. / ارتفاع کف تا نشیمن : 370 میلیمتر. / آکس : 230 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ. / سیستم فلاش : دوزمانه. / حجم مصرفی آب : 9 لیتر در هر تخلیه. / سرعت تخلیه : 7 ثانیه. / نوع درب نشیمن : آرام بند

توالت فرنگی چینی کرد

چینی آلات چینی کرد

فروش اینترنتی توالت فرنگی چینی کرد

خرید اینترنتی توالت فرنگی چینی کرد

بهترین برند توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی