توالت فرنگی گلسار فارس

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت فرنگی گلسار فارس را با قیمت 25 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی گلسار فارس - پلاتوس

توالت فرنگی درجه یک مدل پلاتوس
39,188,000 ریال
29,391,000 ریال

طول : 725 میلیمتر / عرض : 415 میلیمتر / ارتفاع : 765 میلیمتر / اندازه آکس : 190-250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - آلتو

توالت فرنگی درجه یک مدل آلتو
39,188,000 ریال
29,391,000 ریال

طول : 735 میلیمتر. / عرض : 410 میلیمتر. / ارتفاع : 750 میلیمتر. / اندازه آکس : 260 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون. / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - یونیک

توالت فرنگی درجه یک مدل یونیک
36,389,000 ریال
27,291,750 ریال

طول : 690 میلیمتر / عرض : 380 میلیمتر / ارتفاع : 700 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - الگانت

توالت فرنگی درجه یک مدل الگانت
36,389,000 ریال
27,291,750 ریال

طول : 740 میلیمتر. / عرض : 385 میلیمتر. / ارتفاع : 720 میلیمتر. / اندازه آکس : 250 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون. / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - وینر

توالت فرنگی درجه یک مدل وینر
34,989,000 ریال
26,241,750 ریال

طول : 745 میلیمتر / عرض : 355 میلیمتر / ارتفاع : 755 میلیمتر / اندازه آکس : 260 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - دایموند

توالت فرنگی درجه یک مدل دایموند
34,989,000 ریال
26,241,750 ریال

طول : 700 میلیمتر. / عرض : 375 میلیمتر. / ارتفاع : 705 میلیمتر. / اندازه آکس : 210 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون. / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - آستر

توالت فرنگی درجه یک مدل آستر
32,190,000 ریال
24,142,500 ریال

طول : 635 میلیمتر / عرض : 380 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : واترجت یا تک شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - پارمیس سیم لس

توالت فرنگی درجه یک مدل پارمیس سیم لس
30,791,000 ریال
23,093,250 ریال

طول : 655 میلیمتر. / عرض : 400 میلیمتر. / ارتفاع : 680 میلیمتر. / اندازه آکس : 210 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون. / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - اورلاند

توالت فرنگی درجه یک مدل اورلاند
27,992,000 ریال
20,994,000 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 700 میلیمتر / اندازه آکس : 230 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : توربوجت یا سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - کلین

توالت فرنگی درجه یک مدل کلین
25,474,000 ریال
19,105,500 ریال

طول : 695 میلیمتر. / عرض : 350 میلیمتر. / ارتفاع : 700 میلیمتر. / اندازه آکس : 190 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : آبشاری یا واش داون. / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - هلیا60

توالت فرنگی درجه یک مدل هلیا60
25,193,000 ریال
18,894,750 ریال

طول : 655 میلیمتر / عرض : 365 میلیمتر / ارتفاع : 610 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ یا توربوجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - پارمیس

توالت فرنگی درجه یک مدل پارمیس
25,193,000 ریال
18,894,750 ریال

طول : 710 میلیمتر. / عرض : 410 میلیمتر. / ارتفاع : 670 میلیمتر. / اندازه آکس : 250 میلیمتر. / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت. / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - والهنگ پارمیس

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ پارمیس
24,493,000 ریال
18,369,750 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 395 میلیمتر / ارتفاع : 355 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر

توالت فرنگی گلسار فارس - والهنگ هلیا

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ هلیا
23,793,000 ریال
17,844,750 ریال

طول : 575 میلیمتر. / عرض : 360 میلیمتر. / ارتفاع : 360 میلیمتر. / اندازه آکس : 180 میلیمتر

توالت فرنگی گلسار فارس - مارانتا

توالت فرنگی درجه یک مدل مارانتا
23,762,000 ریال
17,821,500 ریال

طول : 680 میلیمتر / عرض : 395 میلیمتر / ارتفاع : 610 میلیمتر / اندازه آکس : 210 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : واترجت یا تک شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی گلسار فارس - والهنگ رومکس

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ رومکس
20,994,000 ریال
15,745,500 ریال

طول : 520 میلیمتر. / عرض : 340 میلیمتر. / ارتفاع : 365 میلیمتر. / اندازه آکس : 230 میلیمتر

توالت فرنگی گلسار فارس - والهنگ کلین

توالت فرنگی درجه یک مدل والهنگ کلین
16,795,000 ریال
12,596,250 ریال

طول : 535 میلیمتر / عرض : 375 میلیمتر / ارتفاع : 330 میلیمتر / اندازه آکس : 230 میلیمتر

توالت فرنگی گلسار فارس

چینی آلات گلسار فارس

فروش اینترنتی توالت فرنگی گلسار فارس

خرید اینترنتی توالت فرنگی گلسار فارس

بهترین برند توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی