دستگیره اتکا توالت فرنگی - تاشو

دستگیره اتکا استیل  مدل  تاشو

6,300,000 ریال
6,300,000 ریال

دستگیره تاشو / رویه پی وی سی آنتی باکتریال / همراه با عاج جهت جلوگیری از لیز خوردن / قطر پروفیل 35 میلیمتر

دستگیره اتکا توالت فرنگی - دو تکه

دستگیره اتکا فریم  مدل  دو تکه

2,950,000 ریال
2,950,000 ریال

دستگیره اتکا سفید / پروفیل داخلی استیل / رویه پی وی سی / قطر پروفیل 35 میلیمتر

دستگیره اتکا توالت فرنگی - ثابت

دستگیره اتکا استیل  مدل  ثابت

1,750,000 ریال
1,750,000 ریال

دستگیره اتکا سفید / پروفیل داخلی استیل / رویه پی وی سی آنتی باکتریال / همراه با عاج جهت جلوگیری از لیز خوردن / پیچ های اتصال مخفی / قطر پروفیل 35 میلیمتر

دستگیره اتکا توالت فرنگی