روشویی آرمیتاژ

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی آرمیتاژ را با قیمت 23 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی آرمیتاژ - رویال68

روشویی پایه دار  مدل  رویال68
8,836,000 ریال
6,803,720 ریال

طول : 550-680 میلیمتر / عرض : 440-510 میلیمتر / ارتفاع : 870-920 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - اورانوس63

روشویی پایه دار  مدل  اورانوس63
7,718,000 ریال
5,942,860 ریال

طول : 530-640-685 میلیمتر. / عرض : 435-495-540 میلیمتر. / ارتفاع : 870-910-940 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آپادانا55

روشویی پایه دار  مدل  آپادانا55
5,195,000 ریال
4,000,150 ریال

طول : 555-615 میلیمتر / عرض : 450-475 میلیمتر / ارتفاع : 820-830 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - نسترن50

روشویی پایه دار  مدل  نسترن50
5,001,000 ریال
3,850,770 ریال

طول : 490-580 میلیمتر. / عرض : 420-490 میلیمتر. / ارتفاع : 810-855 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آمیکا40

روشویی پایه دار  مدل  آمیکا40
4,312,000 ریال
3,320,240 ریال

طول : 400-490-553-615 میلیمتر / عرض : 345-430-462-523 میلیمتر / ارتفاع : 800-830-850 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ