روشویی مروارید

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی مروارید را با قیمت 12 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی مروارید - مگا درجه 1

روشویی پایه دار مدل مگا درجه 1
15,980,000 ریال
14,062,400 ریال

طول : 480 میلیمتر / عرض : 455 میلیمتر / ارتفاع : 610 میلیمتر

روشویی مروارید - سیلویا درجه 1

روشویی پایه دار مدل سیلویا درجه 1
11,110,000 ریال
9,776,800 ریال

طول : 598 میلیمتر. / عرض : 484 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - کاتیا نیم پایه درجه 1

روشویی پایه دار مدل کاتیا نیم پایه درجه 1
9,910,000 ریال
8,720,800 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - کاپریس درجه 1

روشویی پایه دار مدل کاپریس درجه 1
8,910,000 ریال
7,840,800 ریال

طول : 530 میلیمتر. / عرض : 403 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - سر شور درجه 1

روشویی پایه دار مدل سر شور درجه 1
8,910,000 ریال
7,840,800 ریال

طول : 654 میلیمتر / عرض : 516 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - رویال درجه 1

روشویی پایه دار مدل رویال درجه 1
8,280,000 ریال
7,286,400 ریال

طول : 670 میلیمتر. / عرض : 477 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - موندیال درجه 1

روشویی پایه دار مدل موندیال درجه 1
7,490,000 ریال
6,591,200 ریال

طول : 619 میلیمتر / عرض : 493 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - رویال نیم پایه درجه 1

روشویی پایه دار مدل رویال نیم پایه درجه 1
7,400,000 ریال
6,512,000 ریال

طول : 670 میلیمتر. / عرض : 477 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - پارمیدا درجه 1

روشویی پایه دار مدل پارمیدا درجه 1
7,300,000 ریال
6,424,000 ریال

طول : 596 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - مرجان درجه 1

روشویی پایه دار مدل مرجان درجه 1
7,240,000 ریال
6,371,200 ریال

طول : 452-602 میلیمتر. / عرض : 314-465 میلیمتر. / ارتفاع : 850-861 میلیمتر

روشویی مروارید - کاتیا درجه 1

روشویی پایه دار مدل کاتیا درجه 1
7,060,000 ریال
6,212,800 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - دیاموند درجه 1

روشویی پایه دار مدل دیاموند درجه 1
6,940,000 ریال
6,107,200 ریال

طول : 507-620 میلیمتر. / عرض : 403-480 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - کلاسیک درجه 1

روشویی پایه دار مدل کلاسیک درجه 1
6,730,000 ریال
5,922,400 ریال

طول : 537-660-860 میلیمتر / عرض : 436-493-620 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - دیانا درجه 1

روشویی پایه دار مدل دیانا درجه 1
6,260,000 ریال
5,508,800 ریال

طول : 547 میلیمتر. / عرض : 413 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - دیانا کنج درجه 1

روشویی پایه دار مدل دیانا کنج درجه 1
5,410,000 ریال
4,760,800 ریال

طول : 470 میلیمتر / عرض : 482 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - ویستا درجه 1

روشویی پایه دار مدل ویستا درجه 1
5,120,000 ریال
4,505,600 ریال

طول : 448 میلیمتر. / عرض : 357 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید