روشویی مروارید

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی مروارید را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی مروارید - مگا درجه 1

روشویی پایه دار مدل مگا درجه 1
20,240,000 ریال
17,204,000 ریال

طول : 480 میلیمتر / عرض : 455 میلیمتر / ارتفاع : 610 میلیمتر

روشویی مروارید - سیلویا درجه 1

روشویی پایه دار مدل سیلویا درجه 1
13,490,000 ریال
11,466,500 ریال

طول : 598 میلیمتر. / عرض : 484 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - کاتیا نیم پایه درجه 1

روشویی پایه دار مدل کاتیا نیم پایه درجه 1
11,240,000 ریال
9,554,000 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - کاتیا درجه 1

روشویی پایه دار مدل کاتیا درجه 1
10,960,000 ریال
9,316,000 ریال

طول : 672 میلیمتر. / عرض : 462 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - کاپریس درجه 1

روشویی پایه دار مدل کاپریس درجه 1
10,910,000 ریال
9,273,500 ریال

طول : 530 میلیمتر / عرض : 403 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - رویال درجه 1

روشویی پایه دار مدل رویال درجه 1
9,620,000 ریال
8,177,000 ریال

طول : 670 میلیمتر. / عرض : 477 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - موندیال درجه 1

روشویی پایه دار مدل موندیال درجه 1
8,760,000 ریال
7,446,000 ریال

طول : 619 میلیمتر / عرض : 493 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - رویال نیم پایه درجه 1

روشویی پایه دار مدل رویال نیم پایه درجه 1
8,600,000 ریال
7,310,000 ریال

طول : 670 میلیمتر. / عرض : 477 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - پارمیدا درجه 1

روشویی پایه دار مدل پارمیدا درجه 1
8,490,000 ریال
7,216,500 ریال

طول : 596 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - مرجان درجه 1

روشویی پایه دار مدل مرجان درجه 1
8,420,000 ریال
7,157,000 ریال

طول : 452-602 میلیمتر. / عرض : 314-465 میلیمتر. / ارتفاع : 850-861 میلیمتر

روشویی مروارید - دیاموند درجه 1

روشویی پایه دار مدل دیاموند درجه 1
8,070,000 ریال
6,859,500 ریال

طول : 507-620 میلیمتر / عرض : 403-480 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - کلاسیک درجه 1

روشویی پایه دار مدل کلاسیک درجه 1
7,830,000 ریال
6,655,500 ریال

طول : 537-660-860 میلیمتر. / عرض : 436-493-620 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - دیانا درجه 1

روشویی پایه دار مدل دیانا درجه 1
7,280,000 ریال
6,188,000 ریال

طول : 547 میلیمتر / عرض : 413 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - دیانا کنج درجه 1

روشویی پایه دار مدل دیانا کنج درجه 1
6,290,000 ریال
5,346,500 ریال

طول : 470 میلیمتر. / عرض : 482 میلیمتر. / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید - ویستا درجه 1

روشویی پایه دار مدل ویستا درجه 1
5,960,000 ریال
5,066,000 ریال

طول : 448 میلیمتر / عرض : 357 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی مروارید