روشویی چینی کرد

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی چینی کرد را با قیمت 23 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی چینی کرد - آرتا نیم پایه درجه1

روشویی نیم پایه  مدل  آرتا نیم پایه درجه1
11,363,000 ریال
8,749,510 ریال

عرض : 520 میلیمتر / عمق : 465 میلیمتر / ارتفاع : 400 میلیمتر

روشویی چینی کرد - کانسپت نیم پایه درجه1

روشویی نیم پایه  مدل  کانسپت نیم پایه درجه1
10,785,000 ریال
8,304,450 ریال

عرض : 405 میلیمتر. / عمق : 525 میلیمتر. / ارتفاع : 455 میلیمتر

روشویی چینی کرد - دافنه 56 درجه1

روشویی پایه دار  مدل  دافنه 56 درجه1
9,430,000 ریال
7,261,100 ریال

عرض : 555-620 میلیمتر / عمق : 405-480 میلیمتر / ارتفاع : 830-855 میلیمتر

روشویی چینی کرد - آرین 57 درجه1

روشویی پایه دار  مدل  آرین 57 درجه1
7,495,000 ریال
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر. / عمق : 447 میلیمتر. / ارتفاع : 885 میلیمتر

روشویی چینی کرد - کاملیا 45 درجه1

روشویی پایه دار  مدل  کاملیا 45 درجه1
6,585,000 ریال
5,070,450 ریال

عرض : 450-570-630 میلیمتر / عمق : 375-445-505 میلیمتر / ارتفاع : 850-880-895 میلیمتر

روشویی چینی کرد