روشویی چینی کرد

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی چینی کرد را با قیمت 21 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی چینی کرد - آرتا نیم پایه درجه1

روشویی نیم پایه مدل آرتا نیم پایه درجه1
9,090,338 ریال
7,181,367 ریال

عرض : 520 میلیمتر / عمق : 465 میلیمتر / ارتفاع : 400 میلیمتر

روشویی چینی کرد - کانسپت نیم پایه درجه1

روشویی نیم پایه مدل کانسپت نیم پایه درجه1
8,627,310 ریال
6,815,575 ریال

عرض : 405 میلیمتر. / عمق : 525 میلیمتر. / ارتفاع : 455 میلیمتر

روشویی چینی کرد - دافنه 56 درجه1

روشویی پایه دار مدل دافنه 56 درجه1
7,540,206 ریال
5,956,763 ریال

عرض : 555-620 میلیمتر / عمق : 405-480 میلیمتر / ارتفاع : 830-855 میلیمتر

روشویی چینی کرد - ویولا 60 درجه1

روشویی پایه دار مدل ویولا 60 درجه1
6,627,866 ریال
5,236,014 ریال

عرض : 600 میلیمتر. / عمق : 410 میلیمتر. / ارتفاع : 860 میلیمتر

روشویی چینی کرد - مونیکا 50 درجه1

روشویی پایه دار مدل مونیکا 50 درجه1
6,113,667 ریال
4,829,797 ریال

عرض : 505-620 میلیمتر / عمق : 425-505 میلیمتر / ارتفاع : 865-890 میلیمتر

روشویی چینی کرد - ژاسمین 54 درجه1

روشویی پایه دار مدل ژاسمین 54 درجه1
6,040,208 ریال
4,771,764 ریال

عرض : 458-555-630 میلیمتر. / عمق : 400-483-530 میلیمتر. / ارتفاع : 840-840-845 میلیمتر

روشویی چینی کرد - آرین 57 درجه1

روشویی پایه دار مدل آرین 57 درجه1
5,994,297 ریال
4,735,495 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر

روشویی چینی کرد - کاملیا 45 درجه1

روشویی پایه دار مدل کاملیا 45 درجه1
5,268,907 ریال
4,162,437 ریال

عرض : 450-570-630 میلیمتر. / عمق : 375-445-505 میلیمتر. / ارتفاع : 850-880-895 میلیمتر

روشویی چینی کرد - لاندیس 45 درجه1

روشویی پایه دار مدل لاندیس 45 درجه1
5,268,907 ریال
4,162,437 ریال

عرض : 450-560-595 میلیمتر / عمق : 358-440-460 میلیمتر / ارتفاع : 820-862-855 میلیمتر

روشویی چینی کرد