روشویی گلسار فارس

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی گلسار فارس را با قیمت 25 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی گلسار فارس - پارمیس درجه1

روشویی پایه دار  مدل  پارمیس درجه1
7,140,000 ریال
5,355,000 ریال

طول : 605 میلیمتر / عرض : 465 میلیمتر

روشویی گلسار فارس - آکوا 58 درجه1

روشویی پایه دار  مدل  آکوا 58 درجه1
6,440,000 ریال
4,830,000 ریال

طول : 585 میلیمتر. / عرض : 450 میلیمتر

روشویی گلسار فارس - آکوا نیم پایه درجه1

روشویی پایه دار  مدل  آکوا نیم پایه درجه1
6,020,000 ریال
4,515,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر

روشویی گلسار فارس