روشویی کابینتی سلطنتی

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی سلطنتی را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی سلطنتی - LTElizabeth

روشویی کابینتی دیواری مدل LTElizabeth
296,700,000 ریال
267,030,000 ریال

مدل : ELIZABETH / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTTsar

روشویی کابینتی دیواری مدل LTTsar
148,300,000 ریال
133,470,000 ریال

مدل : TSAR. / عمق کابینت : 52 سانتیمتر. / طول کابینت : 120 سانتیمتر. / طول آینه : 104 سانتیمتر. / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTImpeial

روشویی کابینتی دیواری مدل LTImpeial
132,900,000 ریال
119,610,000 ریال

مدل : IMPERIAL / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 109 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTLana

روشویی کابینتی دیواری مدل LTLana
123,900,000 ریال
111,510,000 ریال

مدل : LANA. / عمق کابینت : 52 سانتیمتر. / طول کابینت : 103 سانتیمتر. / طول آینه : 104 سانتیمتر. / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMonaco1000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMonaco1000
116,700,000 ریال
105,030,000 ریال

مدل : MONACO1000 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - VRAngel

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAngel
115,000,000 ریال
103,500,000 ریال

مدل : VRAngel. / عمق کابینت : 54 سانتیمتر. / طول کابینت : 105 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTVenice

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVenice
110,500,000 ریال
99,450,000 ریال

مدل : VENICE / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTScarlet

روشویی کابینتی دیواری مدل LTScarlet
107,700,000 ریال
96,930,000 ریال

مدل : SCARLET. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 88 سانتیمتر. / طول آینه : 102 سانتیمتر. / عرض آینه : 87 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic42

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic42
104,900,000 ریال
94,410,000 ریال

مدل : CLASSIC42 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 92.5 سانتیمتر / طول آینه : 99 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHermes800
104,800,000 ریال
94,320,000 ریال

مدل : hermes800. / عمق کابینت : 48.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 80.5 سانتیمتر. / طول آینه : 98 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMarkiz

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMarkiz
102,800,000 ریال
92,520,000 ریال

مدل : MARKIZ / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 84 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTBizance

روشویی کابینتی دیواری مدل LTBizance
102,500,000 ریال
92,250,000 ریال

مدل : bizance. / عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 98 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic43

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic43
102,500,000 ریال
92,250,000 ریال

مدل : CLASSIC43 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes700

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHermes700
100,200,000 ریال
90,180,000 ریال

مدل : HERMES700. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - VRVanda

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVanda
95,000,000 ریال
85,500,000 ریال

مدل : VRVanda / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 81 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHamoon

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHamoon
92,800,000 ریال
83,520,000 ریال

مدل : HAMOON. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 63 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic25

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic25
91,000,000 ریال
81,900,000 ریال

مدل : CLASSIC25 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی