روشویی کابینتی سلطنتی

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی سلطنتی را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی سلطنتی - LTElizabet

روشویی کابینتی دیواری مدل LTElizabet
250,000,000 ریال
225,000,000 ریال

مدل : ELIZABETH / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTTsar

روشویی کابینتی دیواری مدل LTTsar
123,400,000 ریال
111,060,000 ریال

مدل : TSAR. / عمق کابینت : 52 سانتیمتر. / طول کابینت : 120 سانتیمتر. / طول آینه : 104 سانتیمتر. / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - VRAngel

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAngel
115,000,000 ریال
103,500,000 ریال

مدل : VRAngel / عمق کابینت : 54 سانتیمتر / طول کابینت : 105 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTImpeial

روشویی کابینتی دیواری مدل LTImpeial
111,000,000 ریال
99,900,000 ریال

مدل : IMPERIAL. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 109 سانتیمتر. / طول آینه : 104 سانتیمتر. / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTLana

روشویی کابینتی دیواری مدل LTLana
102,800,000 ریال
92,520,000 ریال

مدل : LANA / عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 103 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMonaco1000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMonaco1000
97,300,000 ریال
87,570,000 ریال

مدل : MONACO1000. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 101 سانتیمتر. / طول آینه : 89 سانتیمتر. / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - VRVanda

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVanda
95,000,000 ریال
85,500,000 ریال

مدل : VRVanda / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 81 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTVenice

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVenice
92,200,000 ریال
82,980,000 ریال

مدل : VENICE. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 101 سانتیمتر. / طول آینه : 104 سانتیمتر. / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTScarlet

روشویی کابینتی دیواری مدل LTScarlet
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

مدل : SCARLET / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic42

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic42
87,800,000 ریال
79,020,000 ریال

مدل : CLASSIC42. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 92.5 سانتیمتر. / طول آینه : 99 سانتیمتر. / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHermes800
87,200,000 ریال
78,480,000 ریال

مدل : hermes800 / عمق کابینت : 48.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80.5 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMarkiz

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMarkiz
86,700,000 ریال
78,030,000 ریال

مدل : MARKIZ. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 84 سانتیمتر. / طول آینه : 102 سانتیمتر. / عرض آینه : 87 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTBizance

روشویی کابینتی دیواری مدل LTBizance
85,400,000 ریال
76,860,000 ریال

مدل : bizance / عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic43

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic43
85,300,000 ریال
76,770,000 ریال

مدل : CLASSIC43. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 98 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes700

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHermes700
83,300,000 ریال
74,970,000 ریال

مدل : HERMES700 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHamoon

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHamoon
77,200,000 ریال
69,480,000 ریال

مدل : HAMOON. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 63 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic25

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic25
76,200,000 ریال
68,580,000 ریال

مدل : CLASSIC25 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی