روشویی کابینتی سلطنتی

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی سلطنتی را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی سلطنتی - LTElizabet

روشویی کابینتی دیواری مدل LTElizabet
275,800,000 ریال
248,200,000 ریال

مدل : ELIZABETH / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTTsar

روشویی کابینتی دیواری مدل LTTsar
137,600,000 ریال
123,820,000 ریال

مدل : TSAR. / عمق کابینت : 52 سانتیمتر. / طول کابینت : 120 سانتیمتر. / طول آینه : 104 سانتیمتر. / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTImpeial

روشویی کابینتی دیواری مدل LTImpeial
122,000,000 ریال
109,780,000 ریال

مدل : IMPERIAL / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 109 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - VRAngel

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAngel
114,800,000 ریال
103,300,000 ریال

مدل : VRAngel. / عمق کابینت : 54 سانتیمتر. / طول کابینت : 105 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTLana

روشویی کابینتی دیواری مدل LTLana
113,700,000 ریال
102,310,000 ریال

مدل : LANA / عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 103 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMonaco1000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMonaco1000
107,600,000 ریال
96,820,000 ریال

مدل : MONACO1000. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 101 سانتیمتر. / طول آینه : 89 سانتیمتر. / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTVenice

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVenice
101,800,000 ریال
91,600,000 ریال

مدل : VENICE / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTScarlet

روشویی کابینتی دیواری مدل LTScarlet
99,300,000 ریال
89,350,000 ریال

مدل : SCARLET. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 88 سانتیمتر. / طول آینه : 102 سانتیمتر. / عرض آینه : 87 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHermes800
96,500,000 ریال
86,830,000 ریال

مدل : hermes800 / عمق کابینت : 48.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80.5 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic42

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic42
96,500,000 ریال
86,830,000 ریال

مدل : CLASSIC42. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 92.5 سانتیمتر. / طول آینه : 99 سانتیمتر. / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMarkiz

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMarkiz
95,300,000 ریال
85,750,000 ریال

مدل : MARKIZ / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 84 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - VRVanda

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVanda
94,800,000 ریال
85,300,000 ریال

مدل : VRVanda. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 82 سانتیمتر. / طول آینه : 96 سانتیمتر. / عرض آینه : 81 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTBizance

روشویی کابینتی دیواری مدل LTBizance
94,300,000 ریال
84,850,000 ریال

مدل : bizance / عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic43

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic43
94,300,000 ریال
84,850,000 ریال

مدل : CLASSIC43. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 98 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes700

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHermes700
92,000,000 ریال
82,780,000 ریال

مدل : HERMES700 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHamoon

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHamoon
85,300,000 ریال
76,750,000 ریال

مدل : HAMOON. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 63 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic25

روشویی کابینتی دیواری مدل LTClassic25
84,300,000 ریال
75,850,000 ریال

مدل : CLASSIC25 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی سلطنتی