روشویی کابینتی لاکچری

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی لاکچری را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی لاکچری - LTViva

روشویی کابینتی دیواری مدل LTViva
166,100,000 ریال
149,490,000 ریال

مدل : VIVA / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTAtlantic

روشویی کابینتی دیواری مدل LTAtlantic
150,000,000 ریال
135,000,000 ریال

مدل : atlantic. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 120 سانتیمتر. / طول آینه : 86 سانتیمتر. / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTCoconut

روشویی کابینتی دیواری مدل LTCoconut
150,000,000 ریال
135,000,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 45.5 سانتیمتر / طول باکس : 91 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTCasino1000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTCasino1000
144,200,000 ریال
129,780,000 ریال

مدل : casino1000. / عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 101 سانتیمتر. / طول آینه : 98 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTDiana

روشویی کابینتی دیواری مدل LTDiana
137,500,000 ریال
123,750,000 ریال

مدل : DIANA / عمق کابینت : 51.5 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMessina

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMessina
137,200,000 ریال
123,480,000 ریال

مدل : messina. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 122 سانتیمتر. / طول آینه : 120 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV2200

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPV2200
131,700,000 ریال
118,530,000 ریال

مدل : PV2200 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 121 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMonica1200

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMonica1200
126,700,000 ریال
114,030,000 ریال

مدل : MONICA1200. / عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 120 سانتیمتر. / طول آینه : 120 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTHawaii

روشویی کابینتی دیواری مدل LTHawaii
125,400,000 ریال
112,860,000 ریال

مدل : HAWAII / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTSara

روشویی کابینتی دیواری مدل LTSara
124,900,000 ریال
112,410,000 ریال

مدل : sara. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 76 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTFlorida1100

روشویی کابینتی دیواری مدل LTFlorida1100
123,900,000 ریال
111,510,000 ریال

مدل : florida1100 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMarlik

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMarlik
123,100,000 ریال
110,790,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 101.5 سانتیمتر. / طول آینه : 100 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMontecarlo

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMontecarlo
122,500,000 ریال
110,250,000 ریال

مدل : montecarlo / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPalermo900

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPalermo900
120,200,000 ریال
108,180,000 ریال

مدل : PALERMO900. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTBlueberry1200

روشویی کابینتی دیواری مدل LTBlueberry1200
120,200,000 ریال
108,180,000 ریال

مدل : BLUEBERRY1200 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTRoyal1000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTRoyal1000
119,100,000 ریال
107,190,000 ریال

مدل : ROYAL1000. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 27 سانتیمتر. / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMango800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMango800
114,000,000 ریال
102,600,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTCordoba

روشویی کابینتی دیواری مدل LTCordoba
113,900,000 ریال
102,510,000 ریال

مدل : cordoba. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 98 سانتیمتر. / طول آینه : 98 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMila900

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMila900
112,200,000 ریال
100,980,000 ریال

مدل : MILA / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTFlorida900

روشویی کابینتی دیواری مدل LTFlorida900
111,000,000 ریال
99,900,000 ریال

مدل : florida900. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 85 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTChile

روشویی کابینتی دیواری مدل LTChile
111,000,000 ریال
99,900,000 ریال

مدل : chili / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMango700

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMango700
107,100,000 ریال
96,390,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTTina

روشویی کابینتی دیواری مدل LTTina
105,900,000 ریال
95,310,000 ریال

مدل : TINA / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTSofia

روشویی کابینتی دیواری مدل LTSofia
104,500,000 ریال
94,050,000 ریال

مدل : sofia. / عمق کابینت : 39 سانتیمتر. / طول کابینت : 89 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 78 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTKenya600

روشویی کابینتی دیواری مدل LTKenya600
102,500,000 ریال
92,250,000 ریال

مدل : kenya600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTSD6009

روشویی کابینتی دیواری مدل LTSD6009
102,500,000 ریال
92,250,000 ریال

مدل : SD6009. / عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 62 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMila800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMila800
102,500,000 ریال
92,250,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 77 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTKenya1000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTKenya1000
102,500,000 ریال
92,250,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 100 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPacific

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPacific
101,300,000 ریال
91,170,000 ریال

مدل : pacific / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMatilda800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMatilda800
101,300,000 ریال
91,170,000 ریال

مدل : MATILDA800. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 82 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTRoyal800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTRoyal800
99,900,000 ریال
89,910,000 ریال

مدل : ROYAL800 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMango600

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMango600
98,500,000 ریال
88,650,000 ریال

مدل : MANGO600. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTLawrence760

روشویی کابینتی دیواری مدل LTLawrence760
97,300,000 ریال
87,570,000 ریال

مدل : lawrence760 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTSezar901

روشویی کابینتی دیواری مدل LTSezar901
96,200,000 ریال
86,580,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 91 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV7001

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPV7001
95,000,000 ریال
85,500,000 ریال

مدل : PV7001 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMila700

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMila700
93,800,000 ریال
84,420,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 67 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTViena

روشویی کابینتی دیواری مدل LTViena
91,700,000 ریال
82,530,000 ریال

مدل : viena / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTZebra

روشویی کابینتی دیواری مدل LTZebra
91,100,000 ریال
81,990,000 ریال

مدل : zebra. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTShark

روشویی کابینتی دیواری مدل LTShark
91,100,000 ریال
81,990,000 ریال

مدل : shark / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV5001

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPV5001
91,100,000 ریال
81,990,000 ریال

مدل : PV5001. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTOpal

روشویی کابینتی دیواری مدل LTOpal
90,000,000 ریال
81,000,000 ریال

مدل : opal / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTKenya800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTKenya800
89,300,000 ریال
80,370,000 ریال

مدل : kenya800. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMartin

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMartin
88,700,000 ریال
79,830,000 ریال

مدل : martin / عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTTorino

روشویی کابینتی دیواری مدل LTTorino
88,200,000 ریال
79,380,000 ریال

مدل : torino. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTQueen800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTQueen800
88,000,000 ریال
79,200,000 ریال

مدل : queen800 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMatilda600

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMatilda600
87,100,000 ریال
78,390,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 62 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTVolga

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVolga
86,000,000 ریال
77,400,000 ریال

مدل : volga / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTBlueberry800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTBlueberry800
85,700,000 ریال
77,130,000 ریال

مدل : BLUEBERRY800. / عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 81 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTQueen700

روشویی کابینتی دیواری مدل LTQueen700
84,200,000 ریال
75,780,000 ریال

مدل : QUEEN700 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTLawrence600

روشویی کابینتی دیواری مدل LTLawrence600
84,200,000 ریال
75,780,000 ریال

مدل : LAWRENCE600. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 62 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV5000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPV5000
83,600,000 ریال
75,240,000 ریال

مدل : PV5000 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPrince

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPrince
82,400,000 ریال
74,160,000 ریال

مدل : PRINCE. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 81 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTLucca801

روشویی کابینتی دیواری مدل LTLucca801
80,000,000 ریال
72,000,000 ریال

مدل : lucca801 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTYak

روشویی کابینتی دیواری مدل LTYak
79,500,000 ریال
71,550,000 ریال

مدل : yak. / عمق کابینت : 41 سانتیمتر. / طول کابینت : 65 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTMarshal

روشویی کابینتی دیواری مدل LTMarshal
77,300,000 ریال
69,570,000 ریال

مدل : marshal / عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTQueen600

روشویی کابینتی دیواری مدل LTQueen600
76,100,000 ریال
68,490,000 ریال

مدل : QUEEN600. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV6001

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPV6001
75,000,000 ریال
67,500,000 ریال

مدل : PV6001 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV4000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPV4000
74,500,000 ریال
67,050,000 ریال

مدل : PV4000. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPV2000
73,300,000 ریال
65,970,000 ریال

مدل : PV2000 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTLucca601

روشویی کابینتی دیواری مدل LTLucca601
70,000,000 ریال
63,000,000 ریال

مدل : lucca601. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTGino

روشویی کابینتی دیواری مدل LTGino
69,300,000 ریال
62,370,000 ریال

مدل : GINO / عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTVirgin600

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVirgin600
68,500,000 ریال
61,650,000 ریال

مدل : VIRGIN600. / عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 61 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTCoco

روشویی کابینتی دیواری مدل LTCoco
67,800,000 ریال
61,020,000 ریال

مدل : COCO / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTAlp800

روشویی کابینتی دیواری مدل LTAlp800
65,300,000 ریال
58,770,000 ریال

مدل : ALPS800. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 82 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV101

روشویی کابینتی دیواری مدل LTPV101
65,200,000 ریال
58,680,000 ریال

مدل : PV101 / عمق کابینت : 36.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTAlp600

روشویی کابینتی دیواری مدل LTAlp600
58,400,000 ریال
52,560,000 ریال

مدل : ALPS600. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LTShell

روشویی کابینتی دیواری مدل LTShell
52,400,000 ریال
47,160,000 ریال

مدل : shell / عمق کابینت : 34.5 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری