نصب توالت فرنگی ، نصب شیرآلات بهداشتی ، نصب رادیاتور

مجموعه سرویسکار آنلاین در زمینه نصب لوازم لوکس بهداشتی ساختمان اعم از شیرآلات بهداشتی ، توالت فرنگی ، روشویی کابینتی ، فلاش تانک ، رادیاتور ، حوله خشک کن و دیگر تجهیزات بهداشتی ساختمان فعالیت خود را در سال 1397 با بهره گیری از متخصصین با تجربه در این زمینه شروع نموده است. هزینه تمام شده بسیار مناسب ، استفاده از متخصصین با تجربه ، منطقه بندی محدوده نصب ، سرویس دهی سریع از ویژگی های خاص سرویسکار آنلاین می باشد که به مشتریان گرامی این اطمینان را می دهد که انجام کارهای خود را به ما بسپارند.

روشویی کابینتی مدرن - VRHavana

روشویی کابینتی دیواری مدل VRHavana

39,400,000 ریال
35,460,000 ریال

عمق کابینت : 470 سانتیمتر / طول کابینت : 540 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRFrancis

روشویی کابینتی دیواری مدل VRFrancis

36,000,000 ریال
32,400,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 106 سانتیمتر / عرض آینه : 69 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRArmado

روشویی کابینتی دیواری مدل VRArmado

35,000,000 ریال
31,500,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3062

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3062

34,900,000 ریال
31,410,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 73 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3063

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3063

34,500,000 ریال
31,050,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1044

روشویی کابینتی دیواری مدل M1044

34,400,000 ریال
30,960,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 83 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3061

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3061

34,050,000 ریال
30,645,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1045

روشویی کابینتی دیواری مدل M1045

33,500,000 ریال
30,150,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRLima

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLima

33,000,000 ریال
29,700,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 48 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1023

روشویی کابینتی دیواری مدل M1023

29,650,000 ریال
26,685,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 105 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3052

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3052

29,250,000 ریال
26,325,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRSalvia

روشویی کابینتی دیواری مدل VRSalvia

29,000,000 ریال
26,100,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRLucia2

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLucia2

28,500,000 ریال
25,650,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 21 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - T2011

روشویی کابینتی دیواری مدل T2011

28,130,000 ریال
25,317,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1049

روشویی کابینتی دیواری مدل M1049

28,100,000 ریال
25,290,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1046

روشویی کابینتی دیواری مدل M1046

27,950,000 ریال
25,155,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 51 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - T2010

روشویی کابینتی دیواری مدل T2010

27,680,000 ریال
24,912,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Ermia

روشویی کابینتی دیواری مدل Ermia

27,500,000 ریال
24,750,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Valentino

روشویی کابینتی دیواری مدل Valentino

26,950,000 ریال
24,255,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1024

روشویی کابینتی دیواری مدل M1024

25,750,000 ریال
23,175,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2037

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2037

25,350,000 ریال
22,815,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 84 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Queen

روشویی کابینتی دیواری مدل Queen

25,300,000 ریال
22,770,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 96 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1025

روشویی کابینتی دیواری مدل M1025

25,050,000 ریال
22,545,000 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 88 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1051

روشویی کابینتی دیواری مدل M1051

24,700,000 ریال
22,230,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Narsis

روشویی کابینتی دیواری مدل Narsis

24,550,000 ریال
22,095,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S24

روشویی کابینتی دیواری مدل S24

24,140,000 ریال
21,726,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M2032

روشویی کابینتی دیواری مدل M2032

23,800,000 ریال
21,420,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3058

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3058

23,800,000 ریال
21,420,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 63 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S19

روشویی کابینتی دیواری مدل S19

23,680,000 ریال
21,312,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF18

روشویی کابینتی دیواری مدل AF18

23,650,000 ریال
21,285,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80-100 سانتیمتر / طول آینه : 50-76 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1047

روشویی کابینتی دیواری مدل M1047

23,650,000 ریال
21,285,000 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 59 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M2031

روشویی کابینتی دیواری مدل M2031

23,600,000 ریال
21,240,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Julie

روشویی کابینتی دیواری مدل Julie

23,100,000 ریال
20,790,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Natalie

روشویی کابینتی دیواری مدل Natalie

23,100,000 ریال
20,790,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70-80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3056

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3056

22,800,000 ریال
20,520,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M2027

روشویی کابینتی دیواری مدل M2027

22,750,000 ریال
20,475,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 31 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1048

روشویی کابینتی دیواری مدل M1048

22,350,000 ریال
20,115,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Delfi

روشویی کابینتی دیواری مدل Delfi

22,000,000 ریال
19,800,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRMelin

روشویی کابینتی دیواری مدل VRMelin

22,000,000 ریال
19,800,000 ریال

عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 44 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3059

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3059

21,650,000 ریال
19,485,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRGravity

روشویی کابینتی دیواری مدل VRGravity

20,050,000 ریال
18,045,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM100

روشویی کابینتی دیواری مدل AM100

25,000,000 ریال
23,000,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Kine

روشویی کابینتی دیواری مدل Kine

19,910,000 ریال
17,919,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2035

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2035

19,850,000 ریال
17,865,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM105

روشویی کابینتی دیواری مدل AM105

24,375,000 ریال
22,425,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM109

روشویی کابینتی دیواری مدل AM109

24,375,000 ریال
22,425,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3031

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3031

18,950,000 ریال
17,055,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2055

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2055

18,760,000 ریال
16,884,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Calara پایه دار

روشویی کابینتی دیواری مدل Calara پایه دار

18,650,000 ریال
16,785,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Otis

روشویی کابینتی دیواری مدل Otis

18,500,000 ریال
16,650,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2022

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2022

18,450,000 ریال
16,605,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2034

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2034

18,450,000 ریال
16,605,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2050

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2050

18,360,000 ریال
16,524,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3054

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3054

18,200,000 ریال
16,380,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 71 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2058

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2058

18,090,000 ریال
16,281,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM102

روشویی کابینتی دیواری مدل AM102

22,375,000 ریال
20,585,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM106

روشویی کابینتی دیواری مدل AM106

22,375,000 ریال
20,585,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2038

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2038

17,800,000 ریال
16,020,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2044

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2044

17,760,000 ریال
15,984,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRVector

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVector

17,500,000 ریال
15,750,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM103

روشویی کابینتی دیواری مدل AM103

21,875,000 ریال
20,125,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM108

روشویی کابینتی دیواری مدل AM108

21,875,000 ریال
20,125,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2047

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2047

17,250,000 ریال
15,525,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2048

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2048

16,940,000 ریال
15,246,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRFlora

روشویی کابینتی دیواری مدل VRFlora

16,600,000 ریال
14,940,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM116

روشویی کابینتی دیواری مدل AM116

19,875,000 ریال
18,285,000 ریال

عمق کابینت : 37 سانتیمتر / طول کابینت : 68 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM117

روشویی کابینتی دیواری مدل AM117

19,875,000 ریال
18,285,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 68 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - T1022

روشویی کابینتی دیواری مدل T1022

15,620,000 ریال
14,058,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - T1026

روشویی کابینتی دیواری مدل T1026

14,750,000 ریال
13,275,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - T1030

روشویی کابینتی دیواری مدل T1030

14,660,000 ریال
13,194,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2040

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2040

14,610,000 ریال
13,149,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRAspen

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAspen

14,600,000 ریال
13,140,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2052

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2052

14,460,000 ریال
13,014,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2046

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2046

14,340,000 ریال
12,906,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2051

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2051

14,140,000 ریال
12,726,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - T1019

روشویی کابینتی دیواری مدل T1019

14,040,000 ریال
12,636,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT2049

روشویی کابینتی دیواری مدل VT2049

12,690,000 ریال
11,421,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S22

روشویی کابینتی دیواری مدل S22

11,370,000 ریال
10,233,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRRomano

روشویی کابینتی دیواری مدل VRRomano

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 78 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن