روشویی کابینتی ورتا

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی ورتا را با قیمت 0 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی ورتا - Angel

روشویی کابینتی دیواری مدل Angel
114,800,000 ریال
114,800,000 ریال

مدل : VRAngel / عمق کابینت : 54 سانتیمتر / طول کابینت : 105 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Venice

روشویی کابینتی دیواری مدل Venice
97,800,000 ریال
97,800,000 ریال

مدل : VRVenice. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 91 سانتیمتر. / طول آینه : 85 سانتیمتر. / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Vanda

روشویی کابینتی دیواری مدل Vanda
94,800,000 ریال
94,800,000 ریال

مدل : VRVanda / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 81 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Zinnia

روشویی کابینتی دیواری مدل Zinnia
84,800,000 ریال
84,800,000 ریال

مدل : VRZinnia. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 95 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Francis

روشویی کابینتی دیواری مدل Francis
61,800,000 ریال
61,800,000 ریال

مدل : VRFrancis / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 106 سانتیمتر / عرض آینه : 69 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Lima

روشویی کابینتی دیواری مدل Lima
57,800,000 ریال
57,800,000 ریال

مدل : VRLima. / عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 48 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Armado

روشویی کابینتی دیواری مدل Armado
55,800,000 ریال
55,800,000 ریال

مدل : VRArmado / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Lucia2

روشویی کابینتی دیواری مدل Lucia2
54,800,000 ریال
54,800,000 ریال

مدل : VRLucia2. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 21 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Salvia

روشویی کابینتی دیواری مدل Salvia
53,800,000 ریال
53,800,000 ریال

مدل : VRSalvia / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Gravity

روشویی کابینتی دیواری مدل Gravity
40,300,000 ریال
40,300,000 ریال

مدل : VRGravity. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 79 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Vector

روشویی کابینتی دیواری مدل Vector
36,300,000 ریال
36,300,000 ریال

مدل : VRVector / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Flora

روشویی کابینتی دیواری مدل Flora
35,300,000 ریال
35,300,000 ریال

مدل : VRFlora. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 62 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا - Aspen

روشویی کابینتی دیواری مدل Aspen
31,800,000 ریال
31,800,000 ریال

مدل : VRAspen / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی ورتا